Vuokkiniemen kylätalo taistelee olemassaolostaan!!

Alkusyksyllä saimme tiedon Vuokkiniemestä, että Kostamuksen hallinto pyrkii säästöihin Vuokkiniemen osalta. Tuolloin puhuttiin, että talveksi kylätalon lämmitys lopetetaan, jotta on varaa lämmittää koulua.

Vuokkiniemen kylätalo marraskuussa 2016

Vuokkiniemen kylätalo marraskuussa 2016

Sitten puhuttiin, että talo suljetaan talveksi. Nyt on tullut uusi tieto talon kohtalosta, että sieltä irtisanotaan työntekijöitä – melkein kaikki! Tätä ei voi sallia mitenkään. Näissä kylissä kylätalot ovat kylien sydän ja toimintakeskus! Kaikki vapaa-ajan harrastukset, kulttuuritapahtumat ja jopa työttömien päivätoiminta tapahtuvat näissä kylätaloissa ympäri Vienaa. Vuokkiniemen kylätalo on aikoinaan korjattu ja tehty kansainvälisen projektin toimesta. On pienoinen skandaali, että talolle tapahtuu nyt näin.

Tässä kyseisestä projektista tietoa.

http://www.lampahat.fi/tie/index.html
http://www.lampahat.fi/tie/vuokki.html

Vuokkiniemen kylätalossa marraskuussa kävi Petroskoista vieraita pitämässä seminaaria kylän säilyttämisestä ja miten estää Kylätalon sulkeminen. Lisäksi on kyläläiset ovat perustaneet yhdistyksen nimeltä Aitta, joka auttaa kyläläisiä erilaisissa asioissa.

Kansainvälinen Kulttuurikylä organisaatio tullenee ottamaan myös kantaa näihin ikäviin tapahtumiin.

Vuokkiniemi Finno-Ugric Capital of Culture 2017 Village house is really fighting for survival!

Early autumn we received information from Vuokkiniemi that the Kostomuksha administration seeks savings Vuokkiniemi the case. At that time, there was talk that winter village house heating is stopped, because the school can be heated. The villagehouse is still in operation.

Then there was talk that the house is closed for the winter. Today we just reseived the message from there that the Village house workers will be given a notice to quit – almost all! This can not be allowed in any way. In these kind of villages, the village houses are the villages heart and activity center! All the freetime hobbies and culture events are organized in those houses.


The village house has once been repaired and made in throught an international project. There is a bit of a scandal now that this is happening. This information on this project.
http://www.lampahat.fi/tie/index.html
http://www.lampahat.fi/tie/vuokki.html


Vuokkiniemi village house in November visited Petrozavodsk guests conducting a seminar how to maintain village and how to prevent the closing of the village house. It is also founded an association called Aitta, which helps the villagers in various matters.

 

Mainokset

Avainsanat:, , , ,

%d bloggers like this: