Vuokkiniemessä pidettiin seminaari kylän ja matkailun kehittämiseksi

ua9dig4qx5g

Vuokkiniemi isännöi marrakuussa seminaaria, johon osallistuivat Kostamuksen Kulttuurin ja Museokeskuksen asiantuntijat sekä Vuokkiniemen kyläläiset. Seminaaria johti Elena Kolechenok, joka saapui Karjalan pääkaupungista auttamaan vuokkiniemeläisiä säilyttämään tämän ainutlaatuisen kylän. Seminaarissa käsiteltiin miten voidaan vastustaa kylätalon sulkemista talvikaudeksi. Seminaarissa kehitettiin lukuisia uusia ideoita Vuokkiniemen kehittämiseksi matkailukohteena. Suurin osa projekteista ja aktiviteeteistä kehitettiin kylän paikalliselle väestölle. Seminaari toteutettiin pelien ja luentojen kautta ja se sai erittäin myönteistä palautetta.

Uusien ideoiden kautta kyläläiset ovat valmiita työskentelemään Vuokkiniemen ollessa suomalais-ugrilainen kulttuuripääkaupunki 2017. Kylä ansaitsee kyseisen arvonimen täysin.

Kyläläiset perustavat voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen nimeltä Aitta. Yhdistyksellä on oikeudet ja velvollisuudet sekä sen kautta on mahdollisuus osallistua projekteihin sekä apurahojen jakoon ja yhteistyöhön kumppaniensa kanssa.

Yhdistykseen haetaan tällä hetkellä aktiivisia ihmisiä, jotka välittävät Vuokkiniemen kylän kohtalosta ja paikallisia ihmisiä, jotka voivat tukea hanketta ja auttaa sen toteuttamisessa.

 

Vuokkiniemi hosted a seminar to develop tourism and village

The grand – quiet and unusually beautiful and interesting Vuokkiniemi held a seminar with professionals from Kostamuksha Cultural and Museum Centre, the villagers and Elena Kolechenok, who came from the capital of Karelia specially to help local people maintain this epic village, explain how to resist the urge to close the Village house, at first, ostensibly, for the winter period. And, of course, in the course of the seminar, together they come up with various options for the further development of Vuokkiniemi, as a tourist center. Most of these ideas were develoed to the common villagers in Vuokkiniemi. Different kind of projects, activities etc.

The seminar was held in the lecture and playful way, so the emotions were only the most positive!

Armed with new knowledge,they are ready for that Vuokkiniemi becoming the cultural capital of the Finno-Ugric world in 2017, consistent with this title is entirely !!!

Villagers are going to set up an non-profit Aitta society, that will have it’s rights and responsibilities, the opportunity to participate in projects and grants competitions, as well as the right to co-operation with partners and much more. To do this, they are seeking active people who care about Vuokkiniemi and
the people living there. Those who could support our projects, assist in their conduct and implementation and much more.

 

В величественно – спокойном и необыкновенно красивом и интересном Вокнаволоке состоялась дружественная встреча работников Культурно-музейного центра, жителей деревни и хозяев хутора «Кормило» с Еленой Колеченок, приехавшей из столицы Карелии специально для того, чтобы помочь местным жителям сохранить эту эпичную деревню, объяснить, как можно противостоять желанию закрыть музей «Дом деревни» сначала, якобы, на зимний период. Ну и, конечно же, в ходе семинара, общими усилиями мы придумывали различные варианты дальнейшего развития Вокнаволока, как туристического центра, ну и самой деревни, в которой проживает достаточно местных жителей (проектов, мероприятий и задумок получилось ооочень много!)
Семинар проходил в лекционной и игровой форме, посему эмоции остались только самые положительные!
Вооружившись новыми знаниями, мы готовы бороться за то, чтобы Вокнаволок, став культурной столицей финно-угорского мира 2017, соответствовал этому званию целиком и полностью!!!

Мы создаем инициативную группу, а точнее некоммерческое общество, которое будет иметь свои права и обязанности, возможность для участия в конкурсах проектах и грантах, а также право сотрудничества с партнерами и многое другое. Для этого нам необходимы активные люди, которым не безразлична судьба Вокнаволока и людей, проживающих там, те, кто могли бы поддерживать наши проекты, помогать в их проведении и реализации и многое другое…

 

Mainokset

Avainsanat:, , , , , , ,

%d bloggers like this: