Venehjärven kylä/ Village of Sudnozero FI/ENG

DSC_0395

Pokkojuhla/Pokko praznik. Kuva/photo Mauno Lilja

Venehjärven kylä kuului Vuokkiniemi Finno-Ugric Capital of Culture 2017 – eli Vuokkiniemi suomalaisugrilainen kulttuuripääkaupunki 2017 alueeseen. Venehjärven perinteinen juhla on nimeltään Pokkojuhla, jota vietetään vuosittain elokuun lopulla ajoittuen loppukuun viimeiselle viikonlopulle.

Juhlassa keitetään avotulella perinteisesti lihakeittoa sekä tarjoillaan muuta karjalaista murkinaa. Juhlassa myös nähdään joka vuosi karjalaista folklorea. Tapahtuma on Open Air ja paikkana Venehjärven Pyhälle Miikkulalle pyhitetyn tsasounan pihapiiri. Tämä on toiminut tämän juhlan näyttämönä jo vuosisatoja ja juhla elvytettiin uudelleen vuonna 1992. Nykyään juhla järjestetään joka kolmas vuosi.

Historiaa ja nykypäivää

Kylä sijaitsee noin 25 km päässä Vuokkiniemen keskuskylästä kauniin ja kalaisan Venehjärven rannalla.

Perimätiedoissa Venehjärven kylä olisi saanut asukkaansa jo 1500 –luvulla. Asutus ei todennäköisesti ole ollut vielä tuolloin kovin pysyvää. Perimätiedon mukaan alueella liikkui – ehkä asuikin saamelaisia. Näistä asutusjäljistä kertovat myös ikiaikaiset traditiot kylässä, kuten aikoinaan pakanarituaaleista alkunsa saanut Pokkojuhla.  Perimätiedoissa on myös tarina Hosko-nimisestä miehestä, joka saapui Venehjärvelle yhdestä puusta koverretulla haapiolla ja asettui asumaan kylän kauneimpaan paikkaan.  Kylän asujaimiston tutkimus eri nykyajan keinoja käyttäen, ei ole osoittanut sitä, että asukkaat olisivat tulleet Suomesta. Voi olla täysin mahdollista, että kylän kantasuku Lesoset olisivat karjalaistuneita lappalaisia, joita asui jo 1500-luvulla Kuittijärven tienoilla.  Vuoden 1678 verokirjoissa ei Venehjärveä mainita vielä omana kylänään, mutta kylän kantasuvun Lesosten sukututkimuksen myötä on järjestelmällisesti arkistolähdemateriaalia tutkimalla havaittu, että Venehjärven asukkaat ovat kirjattu tuolloin Vuokkiniemen pääkylään, vaikkakin todennäköisesti asuivat jo Venehjärvellä.  Suomen puolelta on arkistolähteistä löydetty tieto, että Venehjärveä on jo asutettu 1690 –luvulla. Kylän kanta-suvut olivat aikoinaan siis Lesosten (ven. Lezhev) ja Lipposten (ven. Lipkin) suvut.

Pokkojuhla 1894 I.K Inhan kuvaamana. Kuva linkitetty Vkontaktesta. Pokko Praznik 1894 at Venehjärvi photographed by I.K.Inha. Photo is linked from Vkontakte.

Kylä on tullut tunnetuksi varsinkin I.K.Inhan kuvien ja matkakertomusten perusteella.  Venehjärven kylän sijainti vaikutti siihen, että ensimmäiset runonkerääjät eivät sinne löytäneet. Kylästä on kuitenkin myöhemmin kerätty runsaasti kalevalaista runoa ja perimätietoa. Kylän asukkaat olivat eritoten taitavia kansanparantajia.  Lönnrot on kuitenkin Europaeuksen mukaan käynyt Venehjärven kylässä, josta hän kertoo matkakertomuksessaan vuosina 1845-46 seuraavaa: ”Wenehjärven kylässä, 10 virstan päässä siitä, en käynyt luottaen Tohtor Lönnrotin siellä käydessään jo tarkoin ottaneen kaikki runot, joita siellä mahtoi olla. Jäl’estäpäin kuulin kuitenkin, että siellä vielä olisi ollut jotakuta ennen saamatontakin.”  Pääosa keräyksistä kylässä on kuitenkin tapahtunut 1870 –luvulla.

Venehjärven kylässä on enimmillään ollut 40 taloa ja lähes 300 asukasta.  Valtaosa asukkaista siirrettiin kylän likvidoinnin jälkeen ensin Ponkalahteen ja sitten sen hävittämisen myötä Vuokkiniemeen.

Nykyään vakinaisesti Venehjärvellä asuu vain kaksi henkilöä ympärivuotisesti, Santeri ja Nina Lesonen. Lisäksi muutamilla entisillä venehjärveläisillä on siellä kesämökki. Santeri ja Nina puhuvat karjalaa sekä suomea, kuin myös kaikki kesämökkiläiset. Santerin ja Ninan pääasiallinen elinkeino on matkailu ja heillä onkin majoitustilaa siisteissä mökeissä yli 30 hengelle. Venehjärven alueella on myös Karjalan Kansallispuisto, jonne voi tehdä ohjattuja retkiä. Lisäksi kylän nähtävyyksiin kuuluu toki itse kylä, jota sanotaan Vienan kauneimmaksi, mutta myös historiallisesti kiinnostava vanha kalmismaa Tetriniemessä sekä Hökkälän talon museo sekä uudelleen rakennettu tsasouna. Kylässä ja kansallispuistossa vierailee vuosittain satoja matkailijoita ympäri maailman.

Village of Sudnozero

The next introduction of a village in the series of Vuokkiniemi Capital of Culture 2017 describes the Village of Venehjärvi (Sudnozero). The traditional Pokko (Ram) festival of Venehjärvi, originating from centuries ago and revived in 1992, is taking place at the last week of August.  Local folklore presentations, soup cooked on open fire and other examples Karelian cuisine are available.

Past and present

The village is located by a beautiful lake Venehjärvi (Sudnozero), about 25 kilometers from the village of Vuokkiniemi.

I.K.Inha photo from Cudnozero 1894. Photo linked from Vkontakte.

According to local tradition, the first temporary settlers of the village came to the area in the 16th century. At the time, the Lapps inhabited the area. The ancient traditions of the area, including the Pokko festival with its pagan features, probably originate from this period. The local lore describes a man called Hosko, who arrived at the area by boat carved from one tree trunk (haapio), and inhabited the most scenic site of the village. The modern research indicates that the people in the village do not originate from the present-day Finland. It is possible that the largest kin of the village, the Lesonen family, are originally Lapps who inhabited the Kuittijärvi region in the 16th century, and adapted to the Karelian culture. The taxation records from 1678 do not describe Venehjärvi as an independent village; probably the inhabitants were listed in the auspices of the Vuokkiniemi village although they resided in the Venehjärvi area. Archives in Finland indicate that the village was inhabited already in the 1690’s. The largest kins at the time were Lesonen (Lezhev) and Lipponen (Lipkin) families.

The village has been introduced to the public particularly by the photographs and travel reports of I. K. Inha. The first collectors of Karelian runes did not visit the far-away village. According to report of Europaeus from 1845-46, however, Elias Lönnrot paid a visit to the village as Europaeus states that he did not visit the area because Dr. Lönnrot had already carefully collected all the runes of the region. In the 1870’s, the collectors found a substantial amount of new Karelian runes and folklore from Venehjärvi. The villagers were renown particularly on their skills as traditional healers.

At  its  maximum size, the village had 40 houses and 300 inhabitants. The village was “liquidated” because of “lack of perspective” in the 1960’s.  Its inhabitants were first transferred to the village of Ponkalahti and, after Ponkalahti was closed down as well, to the village of Vuokkiniemi.

At present, there are two all-year residents in Venehjärvi. Santeri Lesonen and his wife Nina take care of travelers and can accommodate 30 visitors in tidy cabins. Santeri and Nina are speaking also Karelian and Finnish as well as all the people who owns there summer cottages. The local sights include the village itself, claimed to be the most beautiful in the Viena Karelian region, the reconstructed local chapel (Tsasouna) the museum of Hökkälä House and the Tetriniemi graveyard. The Karelian national park is in the region of the village; guided tours are arranged there on request. Hundreds of tourists from all over the world visit the village and National park yearly.

Teksti/Texts Sari Heimonen, käännös/translation Jyrki Mäkelä

%d bloggaajaa tykkää tästä: