Jäsenrekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § , toukokuusta 2018 alkaen Tietosuojalaki

Laatimispäiväys: 15.3.2018

 

 1. Rekisterinpitäjä: 

Vuokkiniemiseura ry, osoite c/o Karjalan Sivistysseura, Luotsikatu 9 D, 00160 HELSINKI

puheenjohtaja Asmo Kallio, Lempäälä, aokallio@gmail.com

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö 

Jäsensihteeri Ritva Rajander-Juusti, Vantaa, vuokkiniemi.seura@gmail.com

 1. Rekisterin nimi
  Vuokkiniemiseura ry:n jäsenrekisteri
 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä.
 1. Rekisterin tietosisältö
  Jäsenten nimet, osoitteet, puhelin- ja sähköpostitiedot sekä jäseneksi liittymis- ja eroamistiedot ja jäsenmaksujen maksaminen ja laskutustiedot. Tarvittaessa jäsenryhmät yhdistyksen sääntöjen mukaan kuten kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet, varsinaiset jäsenet sekä vapaa-, kannatus- ja yhteisöjäsenet ja muut yhdistyksen päättämät tarpeelliset tiedot.
 1. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
  Jäseniltä itseltään. Kirjanpidosta saadut tiedot.
 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Tietoja luovutetaan vain seuran hallituksen jäsenille taikka hallituksen erikseen tekemällä päätöksellä seuran jäsenelle, joka on niitä pyytänyt. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyynnöstä tarkistaa kaikki hänestä tallennetut tiedot. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään.
 1. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Vain seuran jäsenasioista vastaavalla ja hallituksella on rekisteriin pääsyoikeus atk:lla talletettuihin tietoihin sekä oikeus rekisterissä muuttaa, lisätä tai poistaa tietoja. Tiedot säilytetään parhaiden käytäntöjen, hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta suojattuina. Kaikki tieto on sähköisessä muodossa, paikallisena kopiona (ei internetissä) ja salasanalla suojattuna.

 

 

Mainokset
%d bloggers like this: