DNA vienankarjalaisen sukututkimuksen apuna

Miksi geneettinen sukututkimus on hyödyllistä nimenomaan vienalaisten sukujen tutkimisessa?

Mistä voi tietää onko esi-isäsi isälinja se mitä oletat sen olevan arkistolähteiden mukaan? En usko, että kukaan meistä voi olla siitä 100 % varma. Yksi keino varmasti se saada tietää on geneettinen sukututkimus DNA testin keinoin. Sukututkimukseen käytettävät DNA testit eivät ole isyystestejä, vaan ne pystyvät osoittamaan onko jokin testihenkilö – jälkeläinen saman esi-isän isälinjaista jälkeläinen vaiko ei.

Tutkiessani Vienan alueen metrikoita, mm. kastettujen luetteloita siellä esiintyy paljon avioliiton ulkopuolella syntyneitä lapsia joille pappi on merkinnyt sanat:  ”Nezakonnorozdennii rebjenok” = syntynyt avioliiton ulkopuolella. Tämä ei suinkaan tarkoita aina sitä, että naiset olisivat olleet haureuden teillä, vaan sitä,  että papeilla ja karjalaisilla oli hieman eri käsitykset avioliitosta. Vienassa nuoret usein tapasivat tulevat puolisonsa erilaisissa praasniekoissa ja sitten kun sopimukset oli tehty, pidettiin asiaan kuuluvin metodein vienalaiset häät, joissa oli mukana patvaskat eli puhemiehetkin. Tämä tapa on vienalaisille aivan yhtä pätevä, ellei pätevämpikin kuin nk. kirkollinen vihkimys. Seurakuntien pappien ja kirkon silmissä se ei kuitenkaan näin ollut ja vienalaisen vihkimisen avioliitosta syntyneet lapset merkittiin kasteessa lähes aina merkinnällä ””Nezakonnorozdennii rebjenok” = syntynyt avioliiton ulkopuolella. Vaikka vanhemmat olivatkin yhdessä ja elivät avioliitossa. Nämä lapset kastettiin yleensä aina äidin sukunimelle, joka myöhemmin sitten muistitiedoissa ja arkistolähteissä erehdyttää sukututkijaa. Usein ei ole missään mainittuna isännimeä. DNA tutkimuksella voi selvittää isän sukua, kun jo nyt vienalaisia isälinjaisia testejä on jo mukavasti ja lisää kokoajan tulee.

Lisäksi usea vienalainen suku on saanut sukunimensä jostain varhaisesta kantaisän etunimestä kuten esim. Uhtuan Jeremejev, Andronov, Sofrnovov, Klementjev suvut tai Vuokkiniemen alueen Antipin, Filipov, Kondratjev, Pavlov tai Matvejev suvut. Usein näitä on erittäin haastava selvittää mihin sukuun he liittyvät. Isälinjainen Y-DNA testaus auttaa tässä.

Mitä enemmän isälinjaisia Y-DNA testejä saadaan vienalaisista, sitä paremmin niitä voi hyödyntää sukututkimuksessa, koska silloin pystyy vertailemaan sukutietoja ja DNA testiä keskenään ja mahdollisesti löytää virheet ja saada oikeaa tietoa. Esim. testeillä on selvinnyt,  että Vuokkiniemen Kyyröset (Kirillov) ja Vasarat ovat yksi ja sama suku. Se on täysin 100 % varmaa DNA testien perusteella.

Mitä DNA testaus on?

Dna testausta sukututkimuksen apuna on käytetty 2000 luvun alkuvuosista saakka. Vielä vuonna 2007 se oli harvinaista. Yhä enenevässä määrin sukututkijat käyttävät testausta nykypäivänä apunaan. Keskityn tässä artikkelissa enemmänkin isälinjan testaukseen.

Jokaisella elollisella on olemassa genomi ja ihmisen DNA:ssa on kooditettu tieto, miten ihminen on ns. rakennettu ja miten mikäkin toimii. Kun ihminen lisääntyy tämä tieto välittyy lapselle ja hänestä eteenpäin. Jokaisessa ihmisessä on noin puolet perimästä äidiltä ja puolet isältä, se mitä perimme vanhemmiltamme on sattumanvaraista.  Y DNA (isälinjainen dna)  siirtyy lähes muuttumattomana isältä pojalle. Moni onkin kysynyt minulta, miten te voitte tietää, että sillä 1500 luvulla eläneellä esi-isällä oli nämä YDNA geenit?  – Juuri tämän asian vuoksi,  että se siirtyy kokoajan lähes muuttumattomana isältä pojalle. Siksi YDNA testauksella on mielenkiintoista tutkia isälinjoja.

Testejä tehdään siksi, että niillä pyritään vahvistamaan/kumoamaan väärät tiedot perinteisestä sukututkimuksesta. Esimerkiksi suvussa saattaa olla useita haaroja, joiden jäljittäminen perinteisin sukututkimuskeinoin voi olla vaikeaa sekä sukulaisuuden löytäminen tämän vuoksi hankalaa.  Saman sukunimen omaavat eivät välttämättä ole saman esi-isän jälkeläisiä ja tämä pystytään testillä joko kumoamaan tai todistamaan. Vienan alueella on mm. sellainen ”vaara” että osa lapsista kastettiin äidin sukunimelle, koska vanhemmat eivät olleet kirkollisesti vihitty.  Tämä saattaa harhauttaa monet vienalaiset sukututkijat tekemään vääriä sukujohtoja. DNA testaus myös löytää geneettistä perimää kauemmas kuin arkistolähteistä voi löytää. Vanhimmat kirjalliset lähteet Suomessa alkavat 1500-luvulta. DNA testaus menee pidemmälle ja sillä saa tietää mitkä sukuhaarat kuuluvat saman esi-isän jälkeläisiin. Perinteinen sukututkimus nojautuu mm. kirkonkirjoihin, tuomioasiakirjoihin, perukirjoihin, maakirjoihin, kymmenysluetteloihin, henkikirjoihin jne, joiden tiedoista keskimääräisesti yli 5% on virheellisiä.  Lisäksi tutkija usein joutuu tekemään ”oletuksia” erittäin vanhoista asiakirjoista, sillä esim 1600 luvulla ei ole syntyneiden ja kastettujen luetteloita. Esim. Pohjanmaalla saattoi talossa asua useita eri sukuja jotka ottivat lisänimekseen talon nimen, näin ollen DNA testauksella saa karsittua tällaisia virheellisiä nimeen perustuvia oletuksia.  Lisäksi testauksella saadaan tietoja saman esi-isän jälkeläisten muuttoliikkeistä. DNA-tutkimusta voidaankin käyttää jo tehtyjen sukututkimusten tarkastamiseen, sillä voi vahvistaa tehdyt tutkimuksen oikeiksi, taikka kumota ne. Suvun mieslinjojen Y-DNA tutkimustulosten tulee olla lähes samoja, jos tutkitut miehet ovat esim. saman 1500-luvulla eläneen kantaisän biologisia jälkeläisiä.  Lisäksi testauksella voi löytää uusia sukulinjoja ja sukulaisia.

DNA testejä on erilaisia eri tarkoituksiin. Aina pitää etukäteen miettiä mitä haluaa testillä saada selville. Nykyisin kuluttajille suunnatuissa DNA testeissä pääasiallisesti tutkitaan vain sukulaisuussuhteita – siis käytetään sukututkimuksen apukeinona, ei terveyden tilaa tai sairauksia. Dna testi voidaan tehdä sekä naisesta että miehestä. Isälinjatutkimus on nimeltään Y-kromosomitutkimus (YDNA) eli  isänisänisänisän jne. hamaan alkuisään saakka (se siirtyy muuttumattoman isälinjaisesti sieltä ihan 1500 luvulla eläneestä ja sitäkin vanhemmasta esi-isästä aina isältä pojalle). Ätilinjan testi on  MtDNA eli äidinäidinäidin jne. hamaan alkuäitiin saakka, aivan samalla tavalla kuin YDNA:kin. Miehestä voi saada sekä äiti- että isälinjan testit, koska heillä on sekä Y että X kromosomit. Naisesta vain äitilinjan, koska nainen ei kanna Y kromosomia, meillä on vain kaksi X kromosomia. Lisäksi on olemassa Family Finder (FF) tai toisella firmalla Relative Finder (RF)  niminen testi joka kertoo sukulaisuussuhteista muihin testattuihin henkilöihin – ns, serkkuuksia.  Tämä tarkoittaa sitä, että testi antaa tuloksina osumia sellaisista henkilöistä joilla on keskenään yhteisiä esivanhempia, joko lähempänä tai kauempana menneisyydessä. Niitä voi olla pari tai niitä voi olla kymmeniä.  DNA testi ei anna sinulle valmiita sukupuita, vaan sinulla pitää kyllä olla myös perinteinen sukututkimus tehtynä jollakin tasolla. Toki sitten DNA:n kautta löydät lisää samojen esi-isien/äitien jälkeläisiä ja voitte yhdessä tehdä sukupuuta lisää. Mutta se ei tule automaattisesti DNA tutkimuksella. DNA tutkimus nimenomaan tukee tehtyä perinteistä sukututkimusta.

Miten testi tehdään ja kuka niitä tekee?

On olemassa eri yrityksiä jotka tekevät testejä sukututkijoille. Yleensä nämä ovat Amerikassa mm. tunnetuimpia ovat National Geographic, Family Tree DNA, 23andme. Suomessa on yleisesti käytetty FamilyTreeDNA:n (FTDNA) sekä 23andme:n testejä.  Aina kannattaa ottaa selvää ensin itseltään mitä haluaa testillä tietää, sitten valita testi ja firma.

Testin voi tilata internetistä käyttäen maksutapana joko omaa pankkikorttia tai PayPall firmaa, lisäksi myös saa maksettua laskulla pankissa.  Internet linkit mistä testin voi tilata: https://www.familytreedna.com/ tai https://www.23andme.com/ Hinnat ovat dollareissa mutta ne veloitetaan sitten euroissa.  Kun olet tilannut internetin kautta testipaketin se saapuu sinulle noin 2-4 vkon aikana.

Testin tekeminen (FTDNA)

 • Paketissa on 2 testipuikkoa ja putkiloa
 • Näyte otetaan posken sisäpinnalta kaapien testipuikolla 2 x päivässä minuutin ajan.
 • Puikon pää pudotetaan putkiloon, jossa on nestettä.
 • Lisäksi mukana on vihreä lappu, johon kirjoitetaan esi-isän tai äidin nimi ja kotimaa. Myös allekirjoitus. Kyseessä siis lupa antaa tiedot testin tuloksesta toiselle testatulle,  jolla on oleellisesti  täsmäävät markkerit kanssasi.
 • Muista laittaa putkilot kirkkaaseen minigrip tyyppiseen pussiin, jossa on tarra ja siinä KIT nrosi. (tunnistenro sarja testillesi)
 • Lähetetään paketin mukana tulleessa kuoressa Amerikkaan laboratorioon. Maksaa noin 1.70 €. Päälle pitää laittaa vihreä tullin tarra – olen siihen yleensä kirjoittanut vain DNA sample
  • Tulokset tulevat www.familytreedna.com sivuille, jonne on jokaisella näytteellä oma tunnus ja salasana . Tunnus on tämä em. KIT nro ja salasana joku muu. Tulevat heti tilauksen tehtyäsi sähköpostiisi. Pidä ne tallessa sillä niillä pääset kirjautumaan omille sivuillesi. Älä anna niitä muiden käyttöön!
 • Tuloksia ei tule julkisuuteen ilman kirjallista lupaa.
 • Kun saat tunnuksen ja salasanan tulosivuille niin käy laittamassa varhaisimman esi-isän tai äidin tiedot sinne.
 • Ylhäällä sinisessä palkissa My Account, Most Distant ancestor. Direct paternal=isälinja (iiii jne YDNA testi), Direct maternal= äitilinja (ÄÄÄÄ= MTDNA). Esim: Lesonen Matvej 1766-1833 Venehjärvi, tai Tauriainen Marketta 1696-1740 Suomussalmi. Country of origin = kotimaa
 • Tärkeää siksi, että mahdolliset DNA sukulaisesi saavat siitä tietoa missä esi-isät ovat asuneet. Samoin Sinä saat tietoa muiden laittamista tiedoista. Lisäksi näkyy Matches Maps kohdassa kartalla jos on nämä laitettu.
 • Voit katsoa videon näytteenotosta täältä http://www.familytreedna.com/test-instructions.aspx

Testien hinnat vaihtelevat eri yrityksillä. Perus Y Dna testi 37 markkeria maksaa noin 122 euroa, jolla saa tiedon kaukaisesta esi-isän alkuperästä eli siitä mitä reittiä esi-isät ovat afrikkalaisen alkukodin jälkeen määränpäähänsä vaeltaneet ja se että mihin isälinjaiseen haploryhmään kuulut. Tutkimusta voi lisämaksusta syventää nykyaikaa kohti. Yleisin käytössä oleva Y DNA testi sisältää 67 markkeria. Mikäli tässä testissä on sinulla ja jollakulla toisella 2 tai vähemmän eroa markkereissa, pitäisi yhteinen esi-isä löytyä jo arkistolähteistä.

Yhteinen sukulaisuus toisen testatun henkilön kanssa eli osumat

 Kun testituloksesi ovat tulleet saat listan nk. osumista (matches) kenellä on sama DNA perimä kuin Sinulla. Lista tulee omille sivuillesi kohtaa Y DNA matches tai Mtdna matches tai Family Finder matches – riippuen siitä minkä testin olet tilannut.  Listalla on nimiä ja sähköpostiosoitteita, mikäli henkilö on antanut luvan tietojen antamiseen osumalleen.

Voit valita mistä markkeri listalta haluat katsella osumia: 12, 25 ,37,67 tai 111. Yleensä 12 ja 25 paneelissa on paljon osumia. Siis mitä enemmän niitä nimiä on, niin sitä enemmän on yhteisen esi-isän jälkeläisiä. Toki nämä ovat todella kaukaisia saman esi-isän jälkeläisistä – puhutaan tuhansista vuosista taaksepäin. Kannattaa katsoa 37, 67 ja 111 markkereiden osumia. Ne tuovat aikaa lähemmäs tätä päivää. Jos esim. 67 markkerin listalla on 0 step match se tarkoittaa täydellistä osumaa. Jos siinä on esim. 3 step match, niin se tarkoittaa hiukan kaukaisempaa osumaa.

Lisäksi listalta näet testihenkilön tiedossa olevan varhaisimman esi-isän nimen ja mahdollisen syntymä- ja kuolinajat ja paikkakunnat. Nämä tiedot on testihenkilö syöttänyt itse sinne tietokantaan. He ovat saaneet nämä tiedot arkistolähteistä tutkimalla. Tämä on siis testihenkilön isänisänisänisänisä jne mikä löydetty arkistolähteistä, mikäli kyseessä YDNA testi.  On tärkeää että myös Sinä tallennat nämä varhaisimman esi-isän tiedot tietokantaan. Vienan DNA projektin adminit auttavat sinua tulkitsemaan näitä tuloksia mikäli olet mukana projektissa.

DNA projektit ja mielenkiintoisia tuloksia

Tutkijat ylläpitävät erilaisia DNA projekteja. On olemassa mm. maantieteellisiä, haploryhmiin, sukunimiin sekä heimoihin perustuvia projekteja.   Maantieteellisistä projekteista voisin mainita mm. RussianDNAproject ja  Vienan Karjalan DNA projekti. Sukunimiin perustuvista DNA projekteista, joita yleensä ylläpitää sukuseurat, muutamia suomalaisia mainitakseni: Holappa, Hiltunen, Kukkonen, Marttinen, Piira ja  Rossi sekä lukuisia ulkomaalaiseen nimeen perustuvia tutkimusryhmiä. Heimoihin perustuvia ovat mm. Normannien DNA ryhmä, Finno-Ugric DNA, jne. eri YDNA ja MtDNA haploryhmille on omia projekteja.  Ryhmiin kannattaa liittyä, sillä he usein jaottelevat testituloksia eri tavoin ja niistä saa lisää tietoa.

Vienan DNA projekti

Kirjoittaja ylläpitää mm. Vienan Karjalan DNA projektia (White Sea Karelian families)  yhdessä tutkija Denis Kuzminin kanssa.  Perustin projektin viitisen vuotta sitten.  Tutkimme vienalaisten isä -ja äitilinjoja ja projektin tarkoituksena on selvittää DNA:n keinoin Vienan Karjalan asutuksen historiaa ja lisäksi selvittää yhdessä testatun kanssa arkistolähteistä mitkä suvut kuuluvat isälinjaisesti saman kanta-isän jälkeläisiin. Otamme projektiin mukaan myös Suomessa samaa sukunimeä edustavia testihenkilöitä, joiden kanssa saman sukunimisiä esiintyy Vienassa. Lisäksi projektissa on mukana Kuolanniemimaan ja Petsamon karjalaisia sekä saamelaisia. Toivomme saavamme lisää isänlinjaisia testejä vienalaisista suvuista. Projektissa on myös mukana livviläisiä, vepsäläisiäkin – jotka myös toivotamme tervetulleeksi projektiin mukaan. Vienalaisista isälinjaisista (YDNA) suvuista on mm. testattu Afansjevejä, Kuzmineita, Lesosia, Perttusia, Kallioita, Homasia, Lipposia, Levasia, Tuhkasia,  Tiilikaisia, Jegoroveja, Malisia, Pestrikoveja, Peksujeveja, Vasaroita, Läykkysiä,Tihanoveja, Mattisia jne. Mitä enemmän testejä saamme projektiin – sitä paremmin saamme tutkittua/todennettua mitkä suvut kuuluvat saman kantaisän jälkeläisiin. Voit katsoa mitä sukunimiä esiintyy Vienan DNA projektissa täältä 

Olemme mm. saaneet vahvistettua useilla testeillä sen, että Vienan Latvajärven Perttuset (kts artikkelini tästä tutkimuksesta Sukututkimusosiossa) eivät ole samaa isälinjaista (YDNA) sukua kuin Oulujoen Perttusen suku. Testejä on yhteensä 5 kpl, joten tällä hetkellä tieto on tämä niiden mukaan. Lisäksi Vuokkiniemen Kyyröset ja Vazarajevit ovat myös saman kantaisän jälkeläisiä.  Sitten Uhtuan Tilikoveista on 2 testiä ja yksi myös Savosta, näiden testien mukaan Uhtuan Tilikovit eivät ole savolaisen Tiilikaisen kanssa sama isälinjainen suku.

Mikäli haluat lisätietoa geneettisestä sukututkimuksesta, meillä on sellainen keskusteluryhmä facebookissa, tervetuloa! – Ei tarvitse välttämättä olla testiä tilattu/tehty vaan jos miettii asiaa ja on kiinnostunut voi tulla mukaan oppimaan mitä tämä on. Osoite Geneettinen sukututkimus: https://www.facebook.com/groups/556434877778795/  ja sitten kun sinulla on testi tehtynä voit liittyä Vienan DNA projektin facebook ryhmään osoitteessa https://www.facebook.com/groups/497643780334150/

Sari Heimonen
Vienan Karjalan DNA projekti
http://www.familytreedna.com/public/White_Sea_Karelian_families/

Mainokset
%d bloggers like this: