Avainsana-arkisto: Karjalan sivistysseura

VIENANKARJALAN JA KULTTUURI KURSSIT 27.6.–1.7.2019 UHTUALLA

Uhutjoenmutka, I.K Inhan maisemissa 2016. Kuva Sari Karjalainen

Uhutjoenmutka, I.K Inhan maisemissa 2016. Kuva Sari Karjalainen

Vienankarjalan ta kulttuurin kurššit pietäh 27.6–1.7.2019 Uhtuošša elikkä nykyseššä Kalevalašša. Kurššipaikkana on Mobergin talo. Opaštajina ollah Valentina Karakina ta Olga Karlova. Kurššien
pakinateemana on Ihmisen tervehyš ta hyvinvointi, läsinnät šekä luonnonantimet tervehyön kohentamisekši. Kurššilla šuau opaštuo šamoin vienankarjalan peruškieliopppie ta -šanaštuo. Varšinaisen kieliopaššukšen lisäkši on šuunniteltu kokopäiväretki Haikol’an kyläh ta ošallistumini Šommelo-festivalin tapahtumih.

Venäläisien kurššilaisien majotuš ta ruokailu on šovittu Sampo-nimiseh hotellih http://gokarelia.com/fi/karjala/sampo-hotelli-kalevala-uhtua/

Opaštujie Karjalan tašavallašta ta Tverin Karjalašta on 22 henkie. Hyö ollah karjalan kielen opaštajie, kašvattajie, teatterin ta kulttuurialan ruatajie, toimittajie ta kieliaktivistija.

Kun tulou tietoh Šuomen puolelta tulijien opaštujien majotuštarveh, kurššien järještäjät varatah
šen mukah majotukšen. Tietuo Uhtuon majotušmahtoloista löytyy:
http://www.uhtua.info/index.php/majoitus

Kaikkien kurššilaisien murkinaruokailu järještyy Sampo-hotellissa, kumpani on lähellä
opaššušpaikkua. Huomeneš- ta iltavero on majotušpaikašša.

Tiedustelut majoituksesta välitetään kurssinjärjestäjille.

Alustava ohjelma

Opaštajat:
Valentina Karakina, paronvala@mail.ru tel. +79218000954
Olga Karlova, olga.karlova@uef.fi , tel. +358449183515

Serota 26.6.

16 – 17 Bušši Petroskoista tulou, majottumini Sampo-hotellissa, ul. Sadovaja 3.
17 – 18 Iltavero

Nelläšpäivä 27.6.

8 – 9 Huomenešvero
9 – 10.30 Kurššien avuanta. Mobergin talo ennein ta nyt.
10.30 – 12 Kielenopaššušta ryhmissä
12 – 13 Murkina
13 – 15 Kielenopaššušta ryhmissä
15 – 17 Kiertoajelu: Uhtuon kylä
17 – 18 Iltavero

Piätinččä 28.6.

8 – 9 Huomenešvero
9 – 11 Kielenopaššušta ryhmissä
11 – 12 Uušie kirjoja vienankarjalakši
12 – 13 Murkina
13 – 15 Kielenopaššušta ryhmissä
15 – 17 Uhut-šeura. Šeurantalo, Sovetskajakatu 36 B
17 – 18 Iltavero
19 – Kyykkä. Žanna Tikkanen ta Jevgeni Karakin

Šuovatta, 29.6.

8 – 9 Huomenešvero
9 – 10 Petrun ta Puavilan kirikkö, Väinämöisenkatu 1
10.30 – 12 Kielenopaššušta ryhmissä
12 – 13 Murkina
13 – 14 Käsityöpaja. Mobergin talon käsimuasterit.
14 – 15 Lempi ta lemmennosto. Valentina Karakina.
15 – 17 Kielenopaššušta ryhmissä
17 – 18 Iltavero
19 – Kyykkä?

Pyhäpäivä, 30.6.

8 – 9 Huomenešvero
9 – 16 Retkipäivä Haikol’an kyläššä. Oppahina Olga ta Miihkali Stepanov.
17 – 18 Iltavero

Enšimmäisarki, 1.7.

8 – 9 Huomenešvero
9 – 12 Kielenopaššušta ryhmissä
12 – 13 Murkina
13 – 15 Pyörie stola -pakinoja. Ihmisen tervehyš ta läsinnät: rahvahan parennuškonštiloista.
Vetäjät Valentina Karakina ta Roza Tihonova.
15 – Sommelon konsertti. Mobergin talo.
17 – 18 Iltavero
19.00 Sommelon piäkonsertti. Kulttuuritalo.
21.00 Sommelon iltaropivo

Toiniarki, 2.7.

8 – 9 Huomenešvero ta kotimatkah lähtö

Suomalaiset osallistujat järjestävät itse omat matkansa sekä viisuminsa. Kurssimaksu 100 euroa maksetaan Karjalan Sivistysseuralle.

Ilmoittautumiset kurssille Sivistysseuran toimistoon toimisto@karjalansivistysseura.fi tai puhelimitse
050 50 5055 531 toukokuun loppuun mennessä.

Tulkua terveh opaštumah vienankarjalua!

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran muistitietokeruu 1.12.2018–30.6.2019 – osallistu!!

NYT ON AIKA MUISTELLA

Muistitietokeruu 1.12.2018–30.6.2019

Mikä on karjalaisten omakuva 2000-luvulla? Ovatko karjalaiset yhä yhteisöllisiä? Millaista on kaupunkikarjalaisuus? Miten siirtolaisuuden, pakolaisuuden ja evakkouden kokemukset vaikuttavat karjalaisuudessa – vai vaikuttavatko?

Keruussa pyritään tavoittamaan karjalaisia, jotka ovat tulleet Suomeen pakolaisina tai evakkoina sekä heidän jälkeläisiään ja Venäjällä asuvia sukulaisiaan.

Lisää tietoa keruusta SKS:n nettisivuilta, josta löytyy myös sähköinen lomake, jolle muistojaan voi kirjata. Sivu löytyy täältä 

Keruun järjestävät SKS, Karjalan Sivistysseura, Urbaani karjalaisuus -hanke sekä Tunnustuksia: Pakolaisuuden hankalat historiat ja muistamisen kulttuurit -hanke.

Lisätietoja:
SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi

%d bloggaajaa tykkää tästä: